Architolk

What's in a name?

Posted on June 15, 2011

"Architolk" is letterlijk de samenvoeging van de woorden "Architect" en "Tolk". Een architolk is iemand die zich bezig houdt met architectuur, maar ook met het “vertalen” en “verbeelden” van deze architectuur. De insteek voor een architolk is dat informatie- en communicatietechnologie minimaal zoveel met mensen te maken heeft als met systemen, technologie of computers. Immers, we zetten de ICT juist in om beter met elkaar te kunnen communiceren. We zetten ICT in om beter informatie met elkaar te kunnen delen en te kunnen registreren, zodat we gemaakte afspraken kunnen nakomen of nieuwe afspraken kunnen maken.

ICT verandert daadwerkelijk de manier waarop mensen met elkaar samenwerken en samenleven. De uitdaging is om deze verandering te visualiseren, nog voordat de ICT gerealiseerd is. Hoe weet je immers anders of deze verandering een wenselijke is? Verbeelding is nodig om de potentie van ICT tot leven te laten komen. Vertalen is nodig om partijen met elkaar te verbinden, zodat vertrouwen bestaat dat de juiste richting wordt gekozen.

De architolk gebruikt zijn architectuurdiscipline om te komen tot haalbare en relevante oplossingen. De architolk gebruikt zijn tolkdiscipline om gebruikers en ontwikkelaars met elkaar te verbinden en de potentie van de nieuwe ICT te verbeelden.

Ook een bouwkundig architect gebruikt verbeelding: maquettes worden gemaakt om gebruikers een beleving te geven bij een nieuw bouwwerk en ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van virtual reality. Waarom zou een ICT architect ook niet dit soort hulpmiddelen kunnen (of moeten!) gebruiken?

Een tolk vertaalt tussen twee talen. Maar ook bij elke ICT verandering is sprake van meerdere talen. We spreken vaak nog wel allemaal Nederlands, Engels of een andere algemene taal, maar ondertussen gebruiken we zoveel jargon dat elkaar verstaan bijzonder lastig is. Met ICT bouwen we juist aan deze communicatie, de tolk vertaalt het jargon en verbindt mensen.